Liên hệ

Nhipcau.de là trang web dành cho cộng đồng người Việt Nam, cung cấp thông tin về các sự kiện, sinh hoạt cộng đồng.

Tin tức, hình ảnh, videos, livestream sẽ được nhóm phóng viên nhipcau.de cập nhật một cách nhanh chóng, sống động và đầy đủ. 

Chúng tôi nhận:

– Đăng tin cộng đồng.
– Quay phim, chụp ảnh, quay trực tiếp.
– Thiết kế website, logos, visitcard.

Email: info@nhipcau.de
Telephon: 0160 611 3366