Liên hệ

Nhipcau.de là trang web dành cho người Việt Nam tại Đức, cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động cộng đồng.

Tin tức, hình ảnh, videos, livestream sẽ được nhóm phóng viên nhipcau.de cập nhật một cách nhanh chóng, sống động và đầy đủ. 

Chúng tôi nhận:

Đăng tin cộng đồng.
– Quay phim, chụp ảnh, quay trực tiếp.
– Thiết kế website, logos, visitcard.
– Tư vấn và cài đặt bộ livestream chuyên nghiệp.

Email: info@nhipcau.de
Telephon: 0160 611 3366