Liên hệ

Nhipcau.de là trang web dành cho người Việt Nam tại Đức, cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động cộng đồng.

Tin tức, hình ảnh, videos, livestream sẽ được nhóm phóng viên nhipcau.de cập nhật một cách nhanh chóng, sống động và đầy đủ. 

Chúng tôi nhận:

Đăng tin mọi sự kiện (quay phim, chụp ảnh, quay live).
– Thiết kế trang Web.
– Tư vấn và cài đặt bộ livestream cho mọi mục đích.

Email: info@nhipcau.de
Telephon: 0160 611 3366