Layout A (one post)

Hình ảnh hội đoàn, tập thể Videos | Livestream cá nhân, gia đình

Hội Người Việt Nam Thành Phố Leipzig Giao Lưu Gặp Mặt 20/1/22

Ngày 20/11 2022 gần 150 thành viên bà con cộng đồng Leipzig đã tham dự buổi gặp mặt giao lưu sinh hoạt cộng đồng tại nhà hàng Bến Thành. Sự kiện này do hội người Việt Nam thành phố Leipzig và vùng phụ cận tổ chức. Sự kiện đã tạo...

Layout A (slider)

Hình ảnh hội đoàn, tập thể Videos | Livestream cá nhân, gia đình

Hội Người Việt Nam Thành Phố Leipzig Giao Lưu Gặp Mặt 20/1/22

Ngày 20/11 2022 gần 150 thành viên bà con cộng đồng Leipzig đã tham dự buổi gặp mặt giao lưu sinh hoạt cộng đồng tại nhà hàng Bến Thành. Sự kiện này do hội người Việt Nam thành phố Leipzig và vùng phụ cận tổ chức. Sự kiện đã tạo...

Layout A (comb with C)

Layout A (comb with D + slider)