Layout A (one post)

Layout A (slider)

Ảnh Hội đoàn - Tập thể Hình ảnh Tin tức

Hội thiện nguyện Leipzig ủng hộ đồng bào lũ lụt làng Lệ Sơn (Tuyên Hóa – Quảng Bình)

Thứ 7, ngày 31.10.2020, đại diện cho Hội Thiện Nguyện Leipzig, anh Nguyễn Tuấn đã trao 75 suất quà cho các hộ nghèo, thuộc vùng bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua: Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình...

Ảnh Hội đoàn - Tập thể Hình ảnh Tin tức

Mong sự giúp đỡ của các hội đoàn, cá nhân làm từ thiện: Làng Lệ Sơn, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.

Gần 100 tấm ảnh của người dân làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình cung cấp trong các ngày lũ lụt 17.10, 18/10, 19/10 và 20.10.2020 vừa qua. Một trận lũ làm thiệt hại quá lớn về người và của. 100% hộ gia đình...

Layout A (comb with D + slider)

Layout A (list)