Hình ảnh hội đoàn, tập thể

Đội giầy Storkow họp mặt kỷ niệm 35 năm sang Đức

Được đăng bởi nhipcau01

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01