Tin tức

Đại hội lần thứ X Hội người Việt nam Leipzig

Được đăng bởi nhipcau01

Đại hội lần thứ X Hội người Việt nam Leipzig được tổ chức vào ngày 18.09.2022.03 tại nhà hàng của TTTM Bến Thành Markt Zschortauerstr.14/16 04129 Leipzig đã thành công tốt đẹp . Đông đảo anh chị em hội viên tích cực tới tham dự. Phó chủ tịch hội phụ trách công tác tổ chức , ông Nguyễn Văn Dần điều khiển Đại Hội . Đại Hội bầu đoàn chủ tịch, hai thư ký và Ban kiểm phiếu . Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ

IX và phương hướng công tác nhiệm kỳ X , nghe báo cáo báo cáo tài chính nhiệm kỳ qua .

Đại Hội đã thảo luận sôi động những hoạt động của Hội trong thời gian qua ,bổ xung thêm phương hướng cho hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới , nêu ra một vài hạn chế của hội cần cải tiến, khắc phục , tiếp theo là giao lưu văn hóa văn nghệ và liên hoan ẩm thực

Đại hội đã bầu chọn được 19 Hội viên có tâm huyết , nhiệt tình và năng lực vào BCH mới, với một mục đích chung xây dựng cộng đồng người Việt ở Leipzig ngày một vững mạnh, đoàn kết ,hội nhập và phát triển .

Ông Bùi Quang Huy được Đại hội tín nhiệm bầu lại giữ chức chủ tịch hội người Việt nam Leipzig nhiệm kỳ X (2022-2024 ) với 100% phiếu tín nhiệm .

Ngày 26.09.2022 BCH mới họp phiên đầu tiên, bầu ba phó chủ tịch và phân công công việc cụ thể cho từng ủy viên BCH Hội .

T/M BCH Hội

Chủ tịch

Bùi Quang Huy

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01