Videos | Livestream cá nhân, gia đình

Tiếng hát ca sỹ Đinh Thanh Hiền (Berlin) – Kênh Facebook – Quý vị có nhu cầu thu CD hoặc làm Videoclips xin liên hệ với ca sĩ Thanh Hiền theo: Tel. 01749888789 hoăc Facebook: https://www.facebook.com/dinhthi.thanhhien.3/

Được đăng bởi nhipcau01

Quý vị có nhu cầu thu CD hoặc làm Videoclips xin liên hệ với ca sĩ Thanh Hiền theo:
Tel. 01749888789
hoăc Facebook (Dinh Thanh Hien): https://www.facebook.com/dinhthi.thanhhien.3/

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01