Hình ảnh hội đoàn, tập thể

Âm nhạc và những người bạn | Berlin 03/10/21 | Nhà hàng Zen-Berlin (ảnh Quang Thắng)

Được đăng bởi nhipcau01

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01