Hình ảnh hội đoàn, tập thể

GẶP MẶT ĐỘI THUỘC DA HIRSCHBERG (ảnh Luu Van DUNG)

Được đăng bởi nhipcau01

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01