Latest Posts

Hình ảnh hội đoàn, tập thể Tin tức Videos | Livestream hội đoàn, tập thể

Thư cảm ơn – Hội Đồng Hương Hưng Yên tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Ngày 17.09.2023 tại thành phố Leipzig , Hội Đồng Hương Hưng Yên tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã tổ chức đại hội lần thứ llI thành công tốt đẹp. Với gần 200 hội viên về dự đại hội lần này cùng với sự có mặt các vị khách mời đại diện...