Latest Posts

Tin tức

Thư mời tham dự buổi hội thảo về Tiền Mã Hoá do tập đoàn SB Group có trụ sở tại Singapore tổ chức từ 14h vào ngày Chủ Nhật, 14/11/2021 tại Leipziger Hotel (Hallesche Str. 190, 04159 Leipzig)

Tiền điện tử dựa trên Blockchain thuật toán số mới!!! Cuộc sống luôn luôn biến đổi mọi thứ từ ảo thành thật!  Bộ não đưa ra ý tưởng là ảo! Bàn tay chuyên cần sẽ biến ý tưởng đó thành thật! Tiền Ảo đã thành tiền Thật Kính Mời...