Hình ảnh hội đoàn, tập thể

Âm vang khai trương khách sạn Emily Hotel Leipzig. Chúc mừng gia đình anh chị Thanh Được. Nhiếp anh gia: Xuân Kiện

Được đăng bởi nhipcau01

Giới thiệu về tác giả

nhipcau01